19
شهریور

مدیریت بهره‌برداری و نگهداری ساختمان

شرکت طرح برجسته با خلق ارزش‌های جدید در دو حوزه طراحی و اجرا برای جلب رضایت و آرامش مشتری تلاش می‌نماید. دوره حیات یک ساختمان از زمان شکل گرفتن مفهوم ذهنی ساخت تا پایان عمر مفید آن می‌باشد؛ لذا مدیریت هوشمندانه بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش دوره حیات و در نتیجه رونق کسب و کار مراکز تجاری و اداری و حتی مسکونی ایفا نماید. هدف شرکت طرح برجسته از ارائه خدمات بهره‌برداری و نگهداری ساختمان به صاحبان یا بهره‌برداران پروژه‌ها تنها در تامین رضایت آنها خلاصه نمی‌شود بلکه مقصود فراتر از حد انتظار مشتری، تبدیل مجموعه به یک ساختمان برند، لذت بردن استفاده‌کنندگان از محیط زندگی و کسب‌و‌کار خود و در نتیجه خرسندی سرمایه گذاران اولیه است. در این مسیر، ما برای پروژه و ساختمان شما ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم. شرکت طرح برجسته در راستای:

 • افزایش طول عمر ساختمان‌ها
 • جلوگیری از تبدیل شدن مشکلات کوچک ساختمان به مشکلات بزرگ و پرهزینه
 • جلوگیری از آسیب‌های بعدی به منظور رفع نقص و مشکل ساختمان
 • نگه داشتن ساختمان در وضعیت مناسب آن

مسئولیت نگهداری و بهبود ساختمان شما را بر عهده می‌گیرد تا به کارایی و اثربخشی بیشتر ساختمان شما منجر شود. این شرکت با تشکیل یک تیم حرفه‌ای، تدوین خطی‌مشی و تنظیم برنامه زمان‌بندی شده جهت:

 • بررسی وضعیت فعلی ساختمان
 • تنظیم اولویت‌های تعمیراتی
 • محاسبه بودجه تعمیرات
 • صدور دستورالعمل‌های فنی
 • انجام تعمیرات اضطراری
 • نگهداری و تعمیرات ساختمان ها
 • بازرسی‌های دوره‌ای
 • اقدام نموده و امکان حفظ شرایط مطلوب ساختمان را فراهم می‌آورد.

آیا می‌خواهید طول عمر ساختمان‌تان افزایش یابد؟ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری ساختمان خود را به ما بسپارید.