• کاربری: تجاری
    متراژ: ۷۰ متر مربع
  • معمار: حسین رجب زاده
  • وضعیت: در آستانه ساخت