کاربری: مسکونی

معماری ونما: آقای مهندس زمانی

طراحی داخلی: آتلیه معماری شرکت طرح برجسته