کاربری: مسکونی

متراژ: 90 متر مربع

معمار:  آقای مهندس رجب زاده

وضعیت: درآستانه ساخت