ساختمان آیدا

کاربری: مسکونی – تجاری
متراژ: 420 مترمربع
زیربنا: 1800 مترمربع
مدت زمان: 30 ماه
معمار: سعید قره‌چاهی