• کاربری: ویلایی
    متراژ: 1100 مترمربع
    زیربنا: 400 مترمربع
    معمار: خانم مهندس نیلوفر طاهریان- آقای مهندس حسین رجب زاده
  • وضعیت: درآستانه ساخت