• تلفن: 36695434 31 98+             36930 31 98 +
  • ایمیل: [email protected]

آقای علی باقری

جایگاه: مسئول تأسیسات مکانیکی
تلفن: ۰۹
محمدهادی نصیری: نفر اول