• تلفن: 36695434 31 98+             36930 31 98 +
  • ایمیل: [email protected]

آقای حمیدرضا جعفری

جایگاه: مسئول اجرای تاسیسات برقی
تلفن: ۰۹
محمدهادی نصیری: نفر اول