• تلفن: 36695434 31 98+             36930 31 98 +
  • ایمیل: [email protected]

پروژه‌های مسکونی

  • خانه
  • /
  • پروژه‌های مسکونی

شرکت طرح برجسته با استفاده از معماران ، مهندسان و کادری مجرب با افتخار، آمادگی طراحی و اجرای پروژه های معماری مسکونی، ویلایی،مسکونی دوبلکس،آپارتمانی، معماری داخلی، را دارد. در راستای کسب رضایت حداکثر مشتریان، طراحی با اولویت نیازهای مشتریان و تحقق خواسته های ایشان صورت می پذیرد.

پروژه‌های مسکونی انجام شده

ساختمان رستا با کارفرمای عزیزمان مهندس احمدی درسال 1393 شروع به ساخت شد و درسال 1395 به پایان رسید.

۱۳۹3

بازسازی ساختمان کارفرمای عزیزمان جناب آقای سبحانی در مردادماه سال 1393 شروع و در آبان ماه 1393 به پایان رسید.

1393

ساختمان مسکونی کارفرمای عزیزمان سرکار خانم توکلی از سال 1395 شروع به ساخت شده و اکنون در مراحل پایانی به سر میبرد.

1395

بازسازی ساختمان کارفرمای عزیزمان جناب آقای موید در خرداد ماه 1396 شروع و در آذرماه 1396 به پایان رسید.

1396

بازسازی ساختمان کارفرمای عزیزمان سرکار خانم صفوی پور واقع در سپاهان شهر درمردادماه 1396 شروع و در آذرماه 1396 به اتمام رسید.

1396

پروژه مسکونی کارفرمای عزیزمان مهندس نیلی پور درسال 1396 شروع به ساخت شد

۱۳۹6

پروژه مسکونی کارفرمای عزیزمان جناب آقای قضوی واقع در سپاهان شهر درآبان ماه سال 1396 شروع شد و درشهریور ماه 1398 به اتمام رسید

۱۳۹6

ساختمان مسکونی کارفرمای عزیزمان جناب آقای امینی فر واقع در خیابان 22بهن، در آذرماه 1397 شروع شده و هم اکنون درحال ساخت است.

1397

پروژه مسکونی کارفرمای عزیزمان سرهنگ احمدی درسال 1397 شروع و در سال 1398 به اتمام رسید.

1397