• تلفن: 36695434 31 98+             36930 31 98 +
  • ایمیل: [email protected]

پروژه‌های اداری

  • خانه
  • /
  • پروژه‌های اداری

پروژه‌های اداری

از آنجا که سود سازمانهای اداری  در رضایت مشتری است و طراحی خلاقانه محیط اداری می تواند تاثیر زیادی در این رضایتمندی داشته باشد، لذا ما برای طراحی پروژه های اداری اهمیت ویژه ای قائل هستیم.

پروژه‌های اداری انجام شده

مجتمع تخصصی زنان و نازایی واقع در خیابان مشتاق در مرداد ماه 1391 به کارفرمایی جناب آقای دکتر احمدی شروع شد و درسال 1392 به پایان رسید.

۱۳۹2

دکوراسیون داخلی شرکت ظریف پلیمر با کارفرمای عزیزمان جناب آقای مهندس احمدی در اسفندماه 1394 شروع و در سال 1396 به اتمام رسید.

1394

دکوراسیون داخلی دفترثبت ازدواج کارفرمای عزیزمان، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سراج در فروردین ماه 1395 شروع و در تیرماه 1395 به اتمام رسید.

1395