• تلفن: 36695434 31 98+             36930 31 98 +
  • ایمیل: [email protected]

سایر پروژه‌ها

شرکت طرح‌برجسته در اجرای پروژه‌هایی مانند باغ، استخر، غرفه‌های نمایشگاهی، بام سبز، سوله و بازسازی پروژه های مختلف و … نیز توانایی خود را به کار گرفته و به همراه کادری مجرب، خلاق و کارآمد آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

سایر پروژه‌های انجام شده

پروژه باغ بهادران در سال 1396 واقع در خیابان مهر با کارفرمای عزیزمان جناب آقای کرباسی زاده شروع و درسال 1397 به پایان رسید.

۱۳۹6

پروژه باغ کارفرمای عزیزمان جناب آقای صفایی واقع در منطقه جوزدان درسال 1398 شروع شده است.

 

۱۳۹۸

پروژه باغ کارفرمای عزیزمان جناب آقای باقری واقع در منطقه اشکاوند درسال 1398 شروع شده است.

۱۳۹۸

پروژه بازسازی خانه مسکونی کارفرمای عزیزمان، جناب آقای اعلایی واقع در خیابان مصلی در آذرماه سال 1398 شروع شده است.

۱۳۹۸